?

Log in

my innocence shattered [entries|friends|calendar]
JOYCEE

INFO RECENT FRIENDS
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Comments (8)
[
MondayJanuary 1, 2007
]
dames en heren. ik ga verhuizen naar mijn andere lj. want deze gebruikersnaam is stom.
ik add wat mensen uit mijn vriendenlijst van deze lj en dan delete ik gelijk iedereen van deze lijst, wel zo makkelijk en dan ga ik over naar; glitterinc

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]